Oświadczenie członka rodziny o dochodach nie podlegających opodatkowaniu